Ректорын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан боллоо

Share Button

МУИС-ийн Ректорын зөвлөлийн 2024 оны хоёрдугаар сарын 06-ны өдрийн хуралдааны шийдвэртэй танилцана уу.

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

  1. Шинжлэх ухаан, технологийн Улаанбаатар паркийн замын зураглал
  2. МУИС-ийн харьяа ахлах сургуулиудын эрх зүйн байдал
  3. МУИС-ийн Цахим харилцааг зохицуулах журам
  4. МУИС-ийн багшийн ажлын нэгдсэн үнэлгээ (аттестатчилал)-ний журам
  5. Бусад асуудлын хүрээнд, Улаанбаатар их сургууль болон Худалдаа Үйлдвэрлэлийн их сургууль (хуучнаар)-аас шилжин ирсэн багш, ажилтны ажилласан жилийг тооцох тухай хэлэлцлээ.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  • Шинжлэх ухаан, технологийн Улаанбаатар паркийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд доорх ажлуудыг тусган ажиллахыг үүрэг болгов.

– Шинжлэх ухаан, технологийн Улаанбаатар паркийн хуулийн хэлэлцүүлэгт нэгдсэн саналыг хүргүүлэн, зохион байгуулах,

-Тус паркийн мэргэжилтнүүдийн орон тоог батлах, “гэр-лаб”-ийг паркийн бүтцэд оруулах,

-Хими, биологийн чиглэлийн туршилт судалгааны үр дүнг авч хэрэгжүүлэх,

-“К-лаб”-ын төсөлд хамтран ажиллаж, үйл ажиллагаа явуулах баазаар хангах,

-“NUM publishing”-ийн үйл ажиллагаатай уялдуулж паркт төвлөрүүлэх боломжийг судлах

-Оюутны хөгжлийн төвтэй хамтран олон улсын түвшин тогтоох англи хэлний шалгалтуудын /IELTS гэх мэт/ тестийн төв байгуулах,

-Ахисан түвшний сургуультай хамтран салбар дундын магистрын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт цаашид бүрэлдэхүүн сургууль, төвүүд болон лабораториудтай хамтран уялдаж ажиллахыг даалгав.

  • МУИС-ийн харьяа ахлах сургуулиудын зөвлөлийн бүтэц болон нэгдсэн дүрмийг боловсруулж Ректорын зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцүүлэхийг проректор Б.Батжаргал, Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн захирал П.Түвшинтөр нарт даалгав
  • “МУИС-ийн Цахим харилцааг зохицуулах журам”-ыг батлав.
  • “МУИС-ийн профессор багшийн албан тушаалын зэрэглэл тогтоох, ажлын гүйцэтгэлийг тооцох журам”-ын төслийн багтай хамтарсан хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, бүрэлдэхүүн сургууль бүрт танилцуулан, нийт багш нарын саналыг авахаар дараагийн шатанд шилжүүллээ.

 

РЕКТОРЫН АЖЛЫН АЛБА

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар