Эрдэм шинжилгээ

Дэлхийн гуравдагч орнуудын Шинжлэх ухааны Академийн залуу эрдэмтний шагналд нэр дэвшүүлэх тухай

Монгол Улсын Шинжлэх ухааны Академи нь Дэлхийн гуравдагч орнуудын Шинжлэх ухааны Академийн залуу эрдэмтдийн шагналыг жил бүр зарлан  урамшуулдаг уламжлал тогтсон билээ. Уг шагнал нь Биологи, Математик болон Хими, Физик гэсэн чиглэлээр ээлжлэн явагддаг бөгөөд ...

МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого,Технологи дамжуулах журам батлагдлаа

Монгол УИХ-аас Инновацийн тухай хууль батлагдан гарч хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлснээр удтал хүлээгдсэн МУИС-ийн Оюуны өмчийн талаар баримтлах бодлого, Технологи дамжуулах журмууд батлагдлаа. 2011 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн МУИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлаас нэгэн түүхэн ...

2012 онд хэрэгжиж буй ШУТС сэдэв, төслийн товчоо

2012 онд МУИС нийт 4 төсөл, 33 сэдэвт ажил хэрэгжүүлж байна. Улсын захиалгат сэдэв, төсөлд энэ онд нийт 816 сая 241 мянган төгрөг ШУТСангаас батлуулав.  ЭШИХ more

COS PIVOT хайлтын систем

COS (Community of Sciences) төслийн санхүүжилтийн хайлтын систем нь дэлхийн томоохон судалгааны төслийн зарлал, олон улсын топ экспертийн мэдээллийн сан, судалгааны өгүүлэл хэвлүүлэх зарлал бүхий үйлчилгээг үзүүлдэг ба дэлхийн хэмжээнд нийт судлаачдийг хооронд нь холбох, судалгааны ...

АНУ-ын Үндэсний ШУ-ны сангийн судалгаа

АНУ-ын дээд боловсролын өнөөгийн байдал, гадаадын улс орны их сургуультай харьцуулсан судалгаа.  дэлгэрэнгүй

МУИС-ийн дэргэдэх Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн байгуулагдлаа

МУИС-ийн Захирлын 2012 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдрийн 51 тоот тушаалаар МУИС-ийн дэргэдэх Тогтвортой хөгжлийн хүрээлэн байгуулж тус хүрээлэнгийн захиралаар МУИС-ийн захирал Д-р. Проф. С.Төмөр-Очир, нарийн бичгийн даргаар Физик Электроникийн сургуулийн багш Д-р. Т.Чулуун ...

АНУ-ын ШУ-ны сангийн судалгаа: АНУ-ын судалгаа, боловсруулалтын хөгжлийн чиг хандлага ба олон улсын гүйцэтгэлтэй харьцуулсан үзүүлэлт

ДНБ –нээс судалгаа боловсруулалтын салбарт  зарцуулах  хувь  нь  улс орны эрүүл эдийн засгийн хөгжлийнгол  шалгуур үзүүлэлт юм. Харамсалтай нь хөгжиж буй улс орон бодлогын  хувьд энэ чухал салбартаа анхаардаггүй байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээс судалгаа боловсруулалтад ...

Гадаад, дотоодын байгууллагын санхүүжилттэй төслийн удирдагч нарын анхааралд

Таны хариуцсан судалгааны төслийн хүрээнд 2011 онд хийсэн нэг жилийн ажлын явцын үнэлгээг дараах асуултын дагуу хариулж 2012 оны 1 дүгээр сарын 25-ны өдөр хүртэл эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэст (research@num.edu.mn) ирүүлнэ үү? Тайлангийн цахим хувилбарыг ...

Монголын шинжлэх ухааны 2008-2011 оны гүйцэтгэл

Монголын судлаачдаас гадаадын сэтгүүлүүдэд хэвлэн нийтлүүлж, Шинжлэх ухааны мэдээллийн хүрээлэнгийн өгөгдлийн санд (ISI database) бүртгэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдэд анх удаа Б.Болдгив нар (B.Boldgiv et al., 2004) дүн шинжилгээ хийж, Монгол Улсын шинжлэх ухааны ажлын түвшинг ...

ШУТСангийн судалгааны сэдэвт ажил, төсөл

МУИС-ийн бүрэлдэхүүн сургуулиуд 2011 оны 12 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 13 сэдэвт ажил, 2 төсөл хэрэгжүүлж дуусган, 14 сэдэвт ажил, 3 төсөл үргэлжүүлж байна.  Эдгээр судалгааны ажлын гүйцэтгэлийг мэргэжлийн  эрдмийн зөвлөлүүдээр хэлэлцүүлж байна. Төслүүдийн ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар