Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төв ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимд механик, молекулын физикийн лабораторид лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд түр-1, үндсэн-1 орон тоонд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль Экологийн боловсролын төвд Математикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-д дотоод аудитор /2/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль Экологийн боловсролын төвд Физикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биологийн тэнхимд хоёр лаборант шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимийн Ойн аж ахуйн хөтөлбөрт лаборантын ажлын байранд түр ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -