Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимд цахилгаан соронзон ба оптикийн лабораторид лаборант сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Лазерын судалгааны төвд пост-доктор сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд МАТЕМАТИКИЙН БАГШ сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газарт туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд Нягтлан бодогч шалгаруулж авна

- - -

Монгол-Япон хүний нөөцийн хөгжлийн төвийн Япон хэлний сургалтын тасагт түр орон тоонд 1 мэргэжилтэн авна

- - -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд БИОЛОГИЙН БАГШ сонгон шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Антропологи-Археологийн тэнхимд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- - -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар