Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

ХШУИС-ийн Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-д Гадаад оюутан хариуцсан мэргэжилтэн /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Цөмийн физикийн судалгааны төвд Нягтлан бодогч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Инноваци технологи дамжуулах төвд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн Биологийн тэнхимийн Микробиологийн хөтөлбөрт лаборант /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт “Хангамжийн мэргэжилтэн” /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газар сантехникч /2/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн ХУС-ын Компьютерийн лабораторид лаборант авна

- -