Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД ТЭНХИМИЙН ТУСЛАХ АЖИЛТАН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ИЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ИЙН ЗАВХАН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

МУИС-ийн Хангамж, үйлчилгээний газарт мэргэжилтэн шалгаруулж авна /Дотоод сонгон шалгаруулалт/

Япон Улсын Нагояагийн их сургуулийн салбар кампусын ажилтны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

МУИС-д Хүний нөөцийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

МУИС-д багш сонгон шалгаруулж авна