Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Мэдээллийн технологийн газарт дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Хяналт мониторингийн албанд шилэн данс, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Математикийн Хүрээлэнд НЯГТЛАН БОДОГЧ шалгаруулж авна

- -

МУИС-д багш шалгаруулж авна

- -

2018-2019 оны хичээлийн жилд ШУС-ийн Физикийн тэнхимийн Зайнаас тандан судлал ба сансар судлалын лабораторид техникч /түр/ авна

- -

МУИС-ийн ХЗС-ийн Практик сургалтын төвд туслах ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Философи, шашин судлалын тэнхимд тэнхимийн туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд Физикийн багш авна

- -