Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Ахисан түвшний сургуульд дараах ажлын байруудад ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Европ судлалын тэнхимийн туслах ажилтны /түр/ сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Хангамж үйлчилгээний газарт сахиул /Сэлбэ зуслан/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ОУХНУС-д багш шалгаруулж авна

- -

ХШУИС-ийн ХБИТ-д түр орон тооны ажилтан шалгаруулж авна

- -

Монгол судлалын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний туслах ажилтан /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимд цахилгаан соронзон ба оптикийн лабораторид лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Лазерын судалгааны төвд пост-доктор сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд МАТЕМАТИКИЙН БАГШ сонгон шалгаруулж авна

- -