Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Химийн тэнхимд лаборантын ажлын байрны сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- -

МУИС-ийн Элсэлт, бүртгэлийн хэлтэст бүртгэлийн мэргэжилтэн /түр/ сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Номын санд 3 номын санч шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд Спорт заалны зохион байгуулагчийн ажлын байранд түр ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-д нягтлан бодогч (үндсэн-3, түр-2), эдийн засагч сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төв ажилтан шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн Физикийн тэнхимд механик, молекулын физикийн лабораторид лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ХШУИС-ийн Мэдээлэл, компьютерийн ухааны тэнхимд түр-1, үндсэн-1 орон тоонд лаборант сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Байгаль-эх лицей ахлах сургууль Экологийн боловсролын төвд Математикийн багш сонгон шалгаруулж авна

- -