Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр

ШУС: Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

МУИС: Геологи, геофизикийн тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

МУИС: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна

Монгол-Японы Хүний нөөцийн хөгжлийн төвд түр орон тоонд “Нягтлан бодогч” шалгаруулж авна

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд туслах ажилтан сонгон шалгаруулж авна

МУИС-ийн “МУИС пресс” төвд захирал сонгон шалгаруулж авна

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МУИС дараах ажлын байруудад сонгон шалгаруулалт зарлаж байна