Ажлын байр

Ажлын байрны нэр Нээлтийн огноо Хаалтын огноо Анкет

МУИС-ийн дэлгүүрт ажиллах оюутныг шалгаруулж авна

- - -

МУИС-ийн Номын санд үндсэн оронд тоонд 2 номын санч, түр орон тоонд 1 номын санч шалгаруулж авна

- - -

МУИС: Шинэ багшийн сонгон шалгаруулалт зарлаж байна

- - -

МУИС: Лаборантын сонгон шалгаруулалтад урьж байна

- - -

МУИС: Оюутны албанд мэргэжилтэн сонгон шалгаруулж авна

- - -

ШУС: Байгалийн ухааны салбарын Биологийн тэнхимд лаборантын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхимийн сүлжээний лабораторид лаборант/орон тоо-2/-ын сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС: Геологи, геофизикийн тэнхимд туслах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС: Экологийн боловсролын төвийн мэргэжилтэн сонгон шалгаруулалтанд урьж байна

- - -

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Улс төр судлалын тэнхимд шинээр багш шалгаруулж авна

- - -
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар