Ажлын байр

Нийтэлсэн огноо Ажлын байрны нэр Дуусах огноо Шалгалтын дүн

Монгол судлалын хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС, БУС, Биологийн тэнхимд биотехнологийн лаборант сонгон шалгаруулж авна      

- -

МУИС-ийн ШУС, ХУС-ын Монгол хэл, хэл шинжлэлийн тэнхимд туслах ажилтан авна

- -

МУИС-ийн Санхүү, төлөвлөлтийн газарт нягтлан бодогч сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Инноваци технологи дамжуулах төвд туслах ажилтан /түр/ шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн ШУС-ийн Компьютерийн лабораторид лаборант шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Бизнесийн сургуульд тэнхимийн туслах ажилтан авна

- -

Монгол Улсын Их Сургуульд багш шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн Биеийн тамирын тэнхимд Спорт заалны зохион байгуулагч сонгон шалгаруулж авна

- -

МУИС-ийн харьяа Байгаль-Эх лицей ахлах сургууль, Экологийн боловсролын төвд багш, ажилтан шалгаруулж авна

- -