Сургалтын төлбөр

МУИС-ийн оюутан нийтлэг үйлчилгээний төлбөрийг давхар төлдөггүй

МУИС-ийн захирал Р.Бат-Эрдэнийн news.mn мэдээллийн сайтад өгсөн ярилцлагыг та бүхэнд нийтлэн хүргэж байна. Мэдээллийн эх сурвалж news.mn -Монгол Улсын ууган их сургуулийн энэ хичээлийн жилийн онцлог юу байх вэ? -Монгол Улсын Их Хурлаас боловсролын тухай хуулиудад томоохон ...

МУИС-ийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2016 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн хурлаар 2016-2017 оны хичээлийн жилд мөрдөгдөх сургалтын үйлчилгээний зардал, сургалтын төлбөрийг баталлаа.  

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн сургалтын төлбөр

МУИС-ийн 2015-2016 оны хичээлийн жилээс мөрдөх сургалтын төлбөрийн өөрчлөлтийн талаар Монгол Улсын ууган сонгодог их сургууль болохын хувьд МУИС  нь шинжлэх ухааны  суурь судалгаа болон байгаль нийгмийн ухааны суурь хөтөлбөрүүдийг уламжлан хөгжүүлэх үүргийг хариуцаж ирсэн, ...
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар