“Нэг гарц” сэдэвт зөвлөгөөн болов

Share Button

Монгол Улсын Засгийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний талаар хүний эрхэд суурилсан бодлогын чиг хандлага төрийн болон төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагааг хэрхэн хангах талаар санал хэлэлцэх, дүгнэлт зөвлөмж гаргах зорилгоор “Нэг гарц” сэдэвт зөвлөгөөнийг Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газартай хамтран зохион байгуулав.

ОЮУТНЫ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар