МУИС-ийн нөхөн элсэлт 8 сарын 14-өөс 8-р сарын 18 хооронд явагдана

Share Button

МУИС-ийн нөхөн элсэлт онлайнаар орон даяар 2017 оны 8-р сарын 14-өөс 2017 оны 8-р сарын 16-ны өдрийг дуустал http://burtgel.num.edu.mn хаягаар бүртгэж, 8-р сарын 17-18-ний өдрүүдэд хуваарь олголт хийгдэнэ.

Жич:

Нөхөн элсэлт авах Бүрэлдэхүүн сургуулиуд:

  • Шинжлэх ухааны сургууль
  • Байгалийн ухааны салбар
  • Нийгмийн ухааны салбар
  • Хүмүүнлэгийн ухааны салбар
  • Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль
  • Хяналтын тоонд орсон бүртгүүлэгч 4 цагийн дотор элсэх эрхээ баталгаажуулна.
  • Элсэлтийн бүртгэлийн систем /http://burtgel.num.edu.mn/-д өмнө нь бүртгүүлсэн элсэх хүсэлт гаргагч бүртгэлийн хураамж дахин төлөхгүй.
  • Шинээр хүсэлт гаргагч 9000/есөн мянга/ төгрөгийн бүртгэлийн хураамж төлнө.