“Эрдмийн баяр” тэмдэглэх тухай албан даалгавар

Share Button

2017-2018 оны хичээлийн жилийн төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахтай холбогдуулан МУИС-ийн Сургалт, оюутан хариуцсан дэд захирал Б.Очирхуяг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, нэгжийн удирдлагуудад хандан албан даалгавар гаргалаа.

Татах (PDF, 902KB)

Эрдмийн баяр зохион байгуулах комисс