МУИС-ийн Удирдах зөвлөлөөр батлагдсан сургалтын төлбөр

Share Button

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн тогтоосон сургалтын төлбөрт өөрчлөлт ороогүй болно.

МУИС-ийн Удирдах зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хурлын тогтоолоор сургалтын төлбөр, дотуур байрны үйлчилгээний төлбөр, үйлчилгээний бусад хураамж, хамтарсан болон зэргийн бус сургалтын төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн тогтоов.

Татах (PDF, 4.83MB)

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар