МУИС-д багш сонгон шалгаруулж авна

Share Button

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ СУРГУУЛЬ
БАЙГАЛИЙН УХААНЫ САЛБАР

Биологийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Биотехнологийн багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Биопроцессийн инженерчлэл
 • Биохимийн инженерчлэл
 • Ферментацийн технологи
 • Био бүтээгдэхүүн ба биосепераци
 • Биохимийн багажит анализ ба логик
 • Биотехнологийн лабораторийн хичээл

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Биотехнологи, Биопроцесс, Биохимийн инженерчлэлийн чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй /Өндөр хөгжилтэй оронд докторын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно/
 • Мэргэжлийн англи хэлтэй
 • Их, дээд сургуульд багшилж байсан туршлагатай
 • Уургийн цэвэршилт, анализын багажууд дээр ажиллах чадвартай

Математикийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Математикийн багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Математик 1А
 • Химийн агуулгатай математик

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Математикийн чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй байх /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг гадаад хэл дээр хийх чадвартай байх
 • Хиймэл оюун ухаан, дата анализийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх

НИЙГМИЙН УХААНЫ САЛБАР

Эдийн засгийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Эдийн засгийн багш /үндсэн багш 3/
Заах хичээл:

 • Микро, макроэкономиксийн үндэс
 • Дунд болон ахисан түвшний макро, микроэкономикс
 • Эдийн засгийн математик /Бакалавр, магистр, доктор/
 • Эдийн засгийн математик загварчлал /Бакалавр, магистр, доктор/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засгийн ухааны магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Баруун Европ, Хойд Америкийн өндөр хөгжилтэй оронд төгссөн бол давуу тал болно

Социологи, нийгмийн ажлын тэнхим

Ажлын байрны нэр: Социологийн багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Социологи
 • Нийгмийн судалгааны аргууд
 • Нийгмийн асуудлууд
 • Академик бичлэг
 • Түүхийн социологи

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Социологи мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно

Ажлын байрны нэр: Нийгмийн ажлын багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Нийгмийн ажил
 • Нийгмийн асуудлууд
 • Сургуулийн нийгмийн ажил
 • Ахмад настантай ажиллах нийгмийн ажил
 • Шилжин ирэгсэдтэй ажиллах нийгмийн ажил

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Нийгмийн ажил мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй байх
 • Өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно

ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ САЛБАР

Их британи, Америк судлалын тэнхим

Ажлын байрны нэр: Англи хэл, орчуулгын багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Англи хэлний ярих, сонсох дадал
 • Англи хэлний унших, бичих дадал
 • Англи-Монгол, Монгол-Англи орчуулга
 • Хэлмэрчлэхүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Орон судлал, орчуулгын чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Англи хэлээр ярьдаг оронд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан бол давуу тал болно
 • Судалгааны төсөлт ажилд оролцдог, бүтээлээ хэвлүүлсэн, эрдэм шинжилгээний илтгэл хэвлүүлсэн зэрэг судалгааны ажлын туршлагатай
 • Багшлах, заах аргын туршлагатай

Утга зохиол, урлаг судлалын тэнхим

Ажлын байрны нэр: Утга зохиол судлалын багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Уран зохиолын ерөнхий онол
 • Уран сайхны шүүмжлэлийн онол арга зүй
 • Уран зохиолыг тайлан тайлбарлах арга зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Утга зохиол судлаач, Хэл, уран зохиолын багш мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Судалгааны англи хэлтэй
 • Эрдэм шинжилгээний ажил хийх туршлагатай

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ШИНЖЛЭХ УХААН, ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН СУРГУУЛЬ

Электроник, холбооны инженерчлэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Сүлжээний технологийн багш / түр 1/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Холбооны технологи мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Төрөл бүрийн холбооны системийг FPGA, SDR платформ дээр хэрэгжүүлэх чадвартай /судалгаа хийж байсан туршлагатай бол давуу тал болно. /
 • Нэр дурдсан хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

Заах хичээл:

 • Дохио ба систем
 • Утасгүй холбоо
 • Холбооны систем
 • Тоон дохио боловсруулалт
 • Телехолбооны сүлжээ ба дохиолол
 • Оптик холбоо
 • Холбооны системийн электроник

Ажлын байрны нэр: Компьютерийн сүлжээний багш /түр 1/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Компьютерийн сүлжээний чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Нэр бүхий хичээлүүдийн лекц, лабораторийг удирдаж заах чадвартай /өмнө нь зааж байсан бол давуу тал болно/
 • Судалгааны чиглэл болон дипломын сэдэв дагуу байх

Заах хичээл:

 • Компьютерийн сүлжээ (лаборатори)
 • Компьютерийн сүлжээний менежмент
 • Өгөгдлийн холбоо (лаборатори)

Ажлын байрны нэр: Электроникийн багш /түр 2/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Электроникийн мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил их дээд сургуульд ажилласан
 • Нэр бүхий хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай
 • Нэр бүхий хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

Заах хичээл:

 • Хагас дамжуулагч элемент ба микроэлектроник
 • Электрон хэлхээ
 • Цахилгаан хэлхээ
 • VLSI дизайн, FPGA хэрэглэсэн логик синтезчилэл
 • Тоон системийн дизайн
 • Компьютерийн зохион байгуулалт
 • Эмбеддэд систем

Ажлын байрны нэр: Сэргээгдэх эрчим хүчний багш /Үндсэн 1/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Сэргээгдэх эрчим хүч мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй
 • Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил их дээд сургуульд ажилласан, судалгааны ажлын туршлагатай
 • Нэр бүхий хичээлүүдийг зааж байсан туршлагатай
 • Нэр бүхий хичээлийн лекц, семинар, дадлагыг удирдаж заах чадвартай

Заах хичээл:

 • Нарны дулааны технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц
 • Газрын гүний дулааны технологи
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний эдийн засаг, менежмент
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний экологи, мониторинг

Хэрэглээний математикийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Статистикийн багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Магадлал статистикийн удиртгал
 • Санамсаргүй процессийн онол
 • Хугацааны цуваа
 • Математик статистик
 • Актуар математик
 • Санхүүгийн математик
 • Стохастик процесс ба загварчлал

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Тухайн мэргэжлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Их дээд, сургууль, коллежид багшилж байсан туршлагатай
 • Тухайн чиглэлээр Томсон-Ройтерсийн индекс /IF-JCR/-тэй сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хэвлүүлдэг бол давуу тал болно
 • Цаашид эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тогтвортой явуулах чадвартай байх

Хими биологийн инженерчлэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Нано шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн багш /үндсэн багш 1/
Заах хичээл:

 • Нано загварчлал ба симуляци
 • Нанобиологи ба анагаах ухаан
 • Квант химийн тооцоолол
 • Нанобиотехнологи
 • Молекуляр динамик загварчлал
 • Нанобио инженерчлэл
 • Нанотехнологийн хоруу чанар

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Нанотехнологи, наносимуляцийн чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан /өндөр хөгжилтэй оронд хамгаалсан бол давуу тал болно/
 • Багшлах ажлын туршлагатай
 • Нанотехнологи, молекуляр динамик загварчлал, биохимийн чиглэлээр судалгааны ажил хийж байсан туршлагатай
 • Сүүлийн 5 жилд 3-аас доошгүй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл олон улсын импакт фактор бүхий сэтгүүлд хэвлүүлсэн
 • Мэргэжлийн англи хэлтэй

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

Санхүүгийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Санхүүгийн багш /үндсэн 2/
Заах хичээл:

 • Санхүүгийн менежмент /ахисан/
 • Санхүүгийн эконометрик
 • Төрийн санхүү
 • Олон улсын санхүү

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг болон санхүү, банкны чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Мэргэжлийн чиглэлээр болон их, дээд сургуульд ажиллаж байсан туршлагатай
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны жил хийдэг, тодорхой хэмжээний туршлагатай байх

Ажлын байрны нэр: Банкны багш /үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Олон улсын банкны үйл ажиллагаа
 • Зээлийн шинжилгээ

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг болон санхүү, банкны чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Мэргэжлийн чиглэлээр болон их, дээд сургуульд ажиллаж байсан туршлагатай
 • Эрдэм шинжилгээ, судалгааны жил хийдэг, тодорхой хэмжээний туршлагатай байх

Маркетинг, худалдааны тэнхим

Ажлын байрны нэр: Маркетинг мэргэжлийн багш /үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Маркетингийн үндэс
 • Борлуулалтын удирдлага
 • Худалдааны менежмент
 • Дизайн зохиомжийн үндэс
 • Креатив реклам
 • Мультимедиа реклам
 • Реклам, сурталчилгааны дизайн

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, маркетинг чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш эрэгтэй байх /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Багшлах ажлын зохих дадлага, туршлагатай
 • Маркетинг, борлуулалтын чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг, орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн.
 • Гадаад хэл /англи/ дээр ном, материал ашиглаж, ЭШ, судалгааны ажил хийх, англи хэл дээр хичээл зааж, олон улсын стандартад нийцсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадахуйц чадвартай.

Ажлын байрны нэр: Гааль, Олон улсын худалдааны мэргэжлийн багш /Үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Гаалийн удирдлага
 • Гаалийн хяналт шалгалт, эрсдэлийн удирдлага
 • Гаалийн бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
 • Гаалийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнес

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг, бизнесийн удирдлага, гааль, олон улсын худалдааны чиглэлээр магистраас доошгүй зэрэгтэй /Докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/
 • Багшлах ажлын зохих дадлага, туршлагатай
 • Гааль, Олон улсын худалдааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг, орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн.
 • Гадаад хэл /англи/ дээр ном, материал ашиглаж, ЭШ, судалгааны ажил хийх, англи хэл дээр хичээл зааж, олон улсын стандартад нийцсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадахуйц чадвартай.

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэлийн багш /үндсэн 2/
Заах хичээл:

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Бүртгэлийн мэдээллийн систем, програм хангамж
 • Санхүүгийн болон татварын бүртгэл
 • Бизнесийн болон хөрөнгийн үнэлгээний арга зүй
 • Бизнесийн мэдээллийн систем

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
Ерөнхий:

 • Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй /докторын зэрэг хамгаалсан (Ph.D) бол давуу тал болно./
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадвар эзэмшсэн
 • Англи хэл дээр хичээл заах чадвартай
 • Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч бол давуу тал болно.
 • Олон улсын байгууллагад мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно.

Менежментийн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Хүний нөөцийн мэргэжлийн багш /Үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Хүний нөөцийн менежмент
 • Менежментийн үндэс
 • Байгууллагын онол
 • Гүйцэтгэлийн болон шагнал урамшууллын менежмент
 • Өөрчлөлтийн удирдлага

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Эдийн засаг болон бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй /Докторын зэрэг хамгаалсан /PhD/ бол давуу тал болно./
 • Магистр, докторын аль нэг зэргээ гадаадын их, дээд сургуульд хамгаалсан
  Менежментийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадвар эзэмшсэн байх
 • Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлыг англи хэл дээр хийх чадвартай
 • Бизнесийн байгууллага, их дээд сургуульд ажилласан туршлагатай байх

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

Хувийн эрхзүйн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Иргэний эрхзүй, оюуны өмчийн эрхзүйн багш- /үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Иргэнйи эрх зүйн ерөнхий анг, тусгай анги
 • Иргэний эрх зүйн хэрэглээ
 • Ромын эрх зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйтэй

Ажлын байрны нэр: Арилжааны эрх зүй, Компаний эрх зүй, Үнэт цаасны эрх зүй, Иргэний эрх зүйн багш- /Түр 1/
Заах хичээл:

 • Арилцааны эрх зүй
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Компанийн эрх зүй
 • Үнэт цаасны эрх зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйтэй

Ажлын байрны нэр: Арилжааны эрх зүй, Бизнесийн эрх зүй (мэргэжлийн бус ангид) /Үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Арилжааны эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Бизнесийн эрх зүй
 • Иргэний эрх зүй /ерөнхий болон тусгай анги/

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйтэй

Ажлын байрны нэр: Иргэний процессийн эрх зүй, Гэр бүлийн эрх зүй, Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй, Иргэний процессийн эрх зүй дэх нотолгооны онол, арга зүйн багш /үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Арилжааны эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны хэлцлийн эрх зүй (семинар)
 • Арилжааны эрх зүйн хэрэглээ
 • Бизнесийн эрх зүй (лекц, семинар)
 • Иргэний эрх зүйн ерөнхий анги (лекц, семинар)
 • Иргэний эрх зүйн тусгай анги (семинар)

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйтэй

Нийтийн эрх зүйн тэнхим

Ажлын байрны нэр: Эрүүгийн процессын эрх зүйн багш /үндсэн 1/
Заах хичээл:

 • Монгол Улсын эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

 • Хууль зүйн ухааны магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй
 • Магистрын зэргийг магистрын дипломын ажил бичиж хамгаалсан байх
 • Тухайн чиглэлээр цаашид судалгааны ажил хийх сонирхолтой
 • Багшийн болон хуульчийн ёс зүйтэй

Багшийн ажлын байранд тавигдах нийтлэг болон ёс зүйн шаардлага:

 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программууд дээр ажиллах чадвартай
 • Багшийн ёс зүйг эрхэмлэдэг байх
 • Хариуцлагатай, хувийн зохион байгуулалт сайтай
 • Харилцааны чадвар, соёл эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах болон зохион байгуулах ажлын чадвартай байх
 • Гадаад хэлний /англи/ дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт /Өмнө ажиллаж байсан байгууллагаас авах/
 • Халдварт өвчингүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Шинжилгээ хийлгэж, магадлагаа авсан байх/
 • Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /СЭМҮТ-өөс авсан байх/

Бүртгэл: 2020 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрөөс 2020 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрийн 17.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны 204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

МУИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар
Утас: 75754400-1136