Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

МУИС-ийн Захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн хуралдааны мэдээлэл

ХЭЛЭЛЦСЭН АСУУДАЛ:

 1. Завхан сургуулийн авлагын асуудал
 2. Гадаадын иргэнийг суралцуулах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
 3. МУИС-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн журамд өөрчлөлт оруулах тухай
 4. Хичээлийн шинэ байрны асуудал /ХЗС-ийн/
 5. МУИС-Пресс төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг судалсан ажлын хэсгийн тайлан
 6. Бусад асуудал

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

 1. Завхан сургуулийн авлагын асуудлаар ажлын хэсгийн дүгнэлтийг сонсож 2020 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор дахин нягталж, хууль, дүрэм журам зөрчсөн холбогдох хүмүүст хариуцлага тооцох асуудлыг оруулж ирэхийг Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналаар хуралдааны тэмдэглэлд тусган үүрэг өглөө.
 2. Гадаадын иргэнийг суралцуулах журамд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, 2020 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдрөөс мөрдөж эхлэхээр болов.
 3. МУИС-ийн албан хэрэг хөтлөлтийн журамд өөрчлөлт оруулж, захирлын тушаал гаргахаар шийдвэрлэв.
 4. ХЗС-ийн хичээлийн шинэ байр барих асуудлыг Захиргааны зөвлөлийн гишүүд дэмжиж, тооцоо судалгаа гаргах ажлын хэсэг байгуулж ажиллахыг ХЗС-ийн захирал Ж.Эрдэнэбулганд үүрэг болголоо.
 5. МУИС-Пресс төвийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлыг судалсан ажлын хэсгийн тайланг сонслоо. Захиргааны зөвлөлийн гишүүдийн саналаар Захиргааны зөвлөлийн дараачийн хурлаар МУИС-Пресс, Хэвлэх үйлдвэрийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг танилцуулахыг МУИС-Пресс төвийн дарга Б.Шүрэнцэцэгт үүрэг болгов.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар