МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ӨДРИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТИЙН БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн элсэлтийн бүртгэл 2020 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдрийн 09:00 цагт нээгдсэн бөгөөд 2020 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн 12:00 цаг хүртэл https://burtgel.num.edu.mn элсэлтийн системээр явагдаж байна. 


Элсэх эрх олгох үйл ажиллагааг 2020 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийг дуустал зохион байгуулна.

Элсэлттэй холбоотой нэмэлт мэдээллийг дараах холбоосоор орж аваарай.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар