МУИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Share Button

БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛЬ

САНХҮҮГИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Санхүүгийн багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Төрийн санхүү
 • Санхүүгийн менежмент
 • Санхүүгийн шинжилгээ, төлөвлөлт
 • Санхүүгийн эконометрик

Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Эдийн засаг, санхүү

– Туршлага: Сургалт, судалгааны ажил хийх орчин үеийн арга зүй эзэмшсэн, практик туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

МАРКЕТИНГ, ХУДАЛДААНЫ ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Маркетингийн багш-1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Бүтээгдэхүүний дизайн
 • Дизайн зохиомжийн үндэс
 • Креатив реклам
 • Мультимедиа реклам
 • Реклам, сурталчилгааны дизайн
 • Маркетингийн үндэс
 • Борлуулалтын удирдлага
 • Худалдааны менежмент

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно/

– Мэргэжил: Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлага, Маркетинг

– Туршлага: Практик ажлын зохих дадлага, туршлагатай, маркетинг, борлуулалтын  чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Гааль, Олон улсын худалдааны  багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Гаалийн удирдлага
 • Гаалийн хяналт шалгалт эрсдэлийн удирдлага
 • Гаалийн бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт
 • Гаалийн эрх зүй
 • Олон улсын бизнес

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно

– Мэргэжил: Эдийн засаг, Бизнесийн удирдлага, Гааль, Олон улсын худалдаа

– Туршлага: Практик ажлын зохих дадлага, туршлагатай, олон улсын худалдааны чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр: Нягтлан бодох бүртгэлийн багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн мэдээллийн систем
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн программ
 • Хөрөнгийн үнэлгээний онол арга зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:                                    

– Боловсрол: Магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх; /докторын зэрэгтэй бол давуу тал болно

– Мэргэжил: Бизнесийн удирдлага, Нягтлан бодох бүртгэл

– Мэргэшил: Олон улсын мэргэшсэн нягтлан бодогч бол давуу тал болно

– Туршлага: Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийдэг

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө ажиллаж байсан байгууллагын)
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2020 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 08 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17.00 хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны №204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136