МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬД БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА

Share Button

ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ

ПРАКТИК СУРГАЛТЫН ТӨВ

Ажлын байрны нэр: Иргэний болон Захиргааны эрх зүйн багш-1 /үндсэн /

Заах хичээл:

 • Хууль зүйн клиник I, II
 • Мэргэших дадлага

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

– Мэргэжил: Хуульч

– Туршлага: Хуулийн байгууллагад 2 буюу түүнээс дээш жил ажилласан

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ

Ажлын байрны нэр:  Багш- 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Монгол Улсын эрүүгийн процессын эрх зүй
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ I
 • Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ II

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

– Мэргэжил: Хуульч

– Туршлага: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Багш- 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Эрх зүйн онол
 • Эрх зүйн социологи
 • Хуульчийн ёс зүй
 • Эрх зүйн үндэс /ерөнхий суурь/

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

– Мэргэжил: Хуульч

– Туршлага: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр:  Багш- 1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Төрийн онол,
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй,
 • Төрийн алба
 • Нутгийн удирдлагын эрх зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

– Мэргэжил: Хуульч

– Туршлага: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Ажлын байрны нэр: Олон улсын эрх зүйн багш -1 /үндсэн/

Заах хичээл:

 • Олон улсын гэрээний эрх зүй
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын татварын эрх зүй

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

– Боловсрол: Магистр ба түүнээс дээш зэрэгтэй

– Мэргэжил: Хуульч

– Туршлага: Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын зохих туршлагатай

Ур чадвар:

 • Орчин үеийн судалгааны арга техник, ур чадварыг эзэмшсэн;
 • Сургалтын агуулга, технологийн арга барил эзэмшсэн байх;
 • Харилцааны өндөр ур чадвартай, ёс суртахуунтай байх;
 • Мэдээллийн технологийн олон талт хэрэглэгдэхүүний талаар мэдлэгтэй байж, сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд ашиглах чадвартай байх;
 • Эх хэлний эрдэм шинжилгээний найруулга зүйг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлийг академик түвшинд эзэмшсэн байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай;

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Ажил байдлын тодорхойлолт (өмнө ажиллаж байсан байгууллагын)
 • Цээж зураг (сүүлийн 6 сард авхуулсан 3х4 хэмжээтэй)
 • Халдварт өвчингүй мөн сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадлагааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: 2020 оны 8 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 8 дугаар сарын 27-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл МУИС-ийн хичээлийн 1 дүгээр байрны №204 тоот өрөөнд бүртгэнэ.

 

Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 75754400-1136