Цагдаагийн байгууллагын ажилтнууд оюутны байранд хууль, эрх зүйн яриа, таниулга хийв

Share Button

Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хорооны 1 дүгээр хэсгийн байцаагч, цагдаагийн ахлах ахлагч Б.Болдсайхан, хэсгийн ахлах дэслэгч Тэнгисболд нар оюутны 1 дүгээр байрны оюутнуудад Монгол Улсын Зөрчлийн тухай хууль болон холбогдох бусад хууль, тогтоомжийн хүрээнд гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, архи, тамхины хор уршгийн талаар яриа, таниулга хийв.

Суралцагчдад зориулсан хууль, эрх зүйн сургалт, мэдээлэл, яриа таниулга цувралаар үргэлжлэн явагдана. 

 

ОЮУТАН, ТӨГСӨГЧИЙН ХЭЛТЭС

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар