МУИС-ийн “Шилдэг түнш”-ийн шагнал гардууллаа

Share Button

МУИС-тай тогтвортой, үр бүтээлтэй хамтран ажиллаж, их сургуулийн сургалт, судалгааны үйл ажиллагаанд оюуны болон материаллаг хувь нэмэр оруулсан Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар, “AUF” Франц хэлтэн Их, дээд сургуулиудын холбоо зэрэг байгууллагыг “МУИС-ийн Шилдэг түнш”-ээр шалгаруулсан билээ.

Шилдэг түнш”-ийн шагналыг МУИС-ийн захирал Д.Бадарч Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газрын захирал Д.Батболд, МУИС-ийн Франкофон хамтын ажиллагааны төвийн захирал Б.Алтангүл нарт гардуулж, хамтран ажилласанд талархал илэрхийлэв.

Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол дахь хөтөлбөрийн газар нь Монгол орны нэн ховор, ховор төрөл зүйлийг хамгаалах чиглэлээр МУИС-ийн биологийн тэнхимийн багш, судлаач, оюутнуудтай хамтран ажиллаж, оюутны ЭШХ-ыг жил бүр зохион байгуулж, улсын биологийн олимпиад, мэргэжлийн бусад үйл ажиллагааг ивээн тэтгэж, нийтдээ 400 гаруй сая төгрөгийн төсөл хамтран хэрэгжүүлсэн байна.

Франц хэлтэн Их, дээд сургуулиудын холбооны зардлаар нийт 9 оюутан гадаадын хамтрагч их сургуулиудад магистрын сургалтад суралцаж байна. Өнгөрсөн хугацаанд тус байгууллагаас МУИС-д шууд болон шууд бусаар 400 гаруй сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна.

 

Судалгаа, инновацийн бодлогын газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар