Инноваци, технологи дамжуулалт

CLUSTER MEETING in Ulan Bator, 4th December 2019

The Education, Audio-Visual, Culture Executive Agency (EACEA) in close cooperation with the EU Delegation in Mongolia organized a Cluster meeting in Ulan Bator with Mongolian Higher Education Institutions (HEIs) and organizations involved in 18 projects ...

МУИС-ийн Брэнд Маскот (Mascot)  зохион бүтээх уралдаанд урьж байна

МУИС-ийн судлаач, багш, оюутан, төгсөгчид, хамтран ажилладаг түншүүд та бүхнийг МУИС-ийн  Брэнд Маскот (Mascot) зохион бүтээх уралдаанд оролцохыг урьж байна. Маскот нь аливаа нэг үйл ажиллагаа, бараа бүтээгдэхүүн, газар нутгийн онцлогийг нийгэмд танилцуулан сурталчлах зорилгоор ашигладаг ...

МУИС-ийн Шинэ технологи, инновацийн бүтээгдэхүүний брэндингийн уралдаанд урьж байна

МУИС-ийн судлаач, багш, оюутан, төгсөгчид, хамтран ажилладаг түншүүд та бүхнийг МУИС-ийн болон МУИС-ийн гарааны компанийн Шинэ технологи, инновацийн бүтээгдэхүүний брэндингийн (Брэнд лого, брэндингийн стратеги) зохион бүтээх уралдаанд урьж байна. Брэнд лого нь МУИС-ийн багш судлаачдын ...

“Багш, оюутны стартап-2019” шалгаруулалт амжилттай болж өндөрлөлөө

МУИС-ийн захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалд үндэслэн МУИС-ийн багш, судлаачдын судалгааны үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд багш, оюутны хамтын оролцоог идэвхжүүлэх, ...

“SCIENTIFIC ENGLISH COURSE” IS BEING LAUNCHED AT NUM WITHIN THE PROJECT “ARROW” FUNDED BY ERASMUS+ PROGRAM, EU

“SCIENTIFIC ENGLISH COURSE” has started from the 18th November and will last till 20th December at NUM for the full-time academic and teaching staff of the NUM. The course is designed to help academic/teaching staff ...

INVITATION TO THE SCIENTIFIC ENGLISH COURSE within the project “ARROW” funded by Erasmus+ program, EU

Objectives: This course is for the teaching staff and graduate students of the National University of Mongolia and designed to help teaching staff and graduate students  improve their writing skills for research publications at the scientific ...

“Багш, оюутны стартап-2019” (NUM STARTUP 2.0) шалгаруулалтад урьж байна

ЗОРИЛГО: МУИС-ийн захирлын 2019 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/123 дугаар тушаалд үндэслэн МУИС-ийн багш, судлаачдын судалгааны үр дүн, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд багш, оюутны хамтын оролцоог идэвхижүүлэх, ...

“HOW TO AVOID PLAGIARISM” LECTURE AND DISCUSSION ORGANIZED AT NUM

  NUM working group of ARROW project, co-funded by Erasmus+ Programme of the EU has organized an open lecture and discussion on “How to avoid plagiarism” on 7th November 2019 at NUM Building # 1. ...

JAXA –ын сургалт МУИС дээр амжилттай явагдаж өндөрлөлөө

Японы засгийн газрын Сансрын асуудал хариуцсан кабинетийн санаачлагаар “Сансрын Инженерчлэл ба Хэрэглээ” сэдвийн хүрээнд “SPACE SYSTEMS DEFINITION, DESIGN, OPERATION” нэртэй сургалтыг Монгол Улсын Их Сургууль, Японы “Japan Manned Space Systems Corporation” (JAMSS), Кюүшүгийн Технологийн Институт ...