Нийт суралцагчдын анхааралд | Лаборатори хичээлийн нөхөх хуваарь

Share Button

Сар шинийн баяртай холбоотойгоор сургалтын үйл ажиллагаанд зохицуулалт хийж 2024 оны хоёрдугаар сарын 02-12-ны өдрийн лекц, семинарын хичээлийг цахимаар (Microsoft Teams) орж, лаборатори хичээлийг нөхөх тухай өмнө мэдээлсэн.

Лаборатори хичээлийн нөхөх хуваарийг дараах хүснэгтээс харна уу.

Сургалт, хөтөлбөр чанарын баталгаажуулалтын газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар