“Илгээлтийн багш” НҮТББ-тай хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа

Share Button

МУИС-ийн Оюутны хөгжлийн төв (ОХТ) нь Хөдөлмөр эрхлэлт, карьер хөгжлийг дэмжих үйлчилгээг 2018 оноос эхлэн эрчимтэй явуулж, МУИС-ийн суралцагчдад чиглэсэн олон талт үйл ажиллагаа, өдөрлөг, хөтөлбөрт арга хэмжээ болон төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн байдлыг судалж ирсэн. Үүний үр дүнд 50 гаруй ажил олгогчидтой мэдээ, мэдээллээ солилцлож, идэвхтэй хамтран ажилладаг. Энэ хүрээнд 2024 оны хоёрдугаар сарын 16-ны өдөр “Илгээлтийн багш” НҮТББ-тай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

“Илгээлтийн багш” НҮТББ нь “Teach for Mongolia” хөтөлбөрийг Монгол Улсын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлж байна. “Teach for Mongolia” хөтөлбөр нь боловсролын тэгш бус байдлыг бууруулахад өөрийн хувь нэмрээ оруулах чин эрмэлзэл, мэдлэг ур чадвартай залуусыг сонгон шалгаруулж, багшийн орон тооны дутагдалтай орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хоёр жилийн хугацаанд үндсэн багшаар илгээдэг. Тус хөтөлбөр нь 2022 оноос хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд одоогоор уг хөтөлбөрийн нийт 22 залуу багш найман аймгийн 12 сумын ерөнхий боловсролын сургуульд багшилж 5200 гаруй хүүхдэд шууд нөлөөллөө үзүүлж байгаа билээ.

Уг хөтөлбөрийн мэдээллийг МУИС-ийн ОХТ-өөр дамжуулан тус сургуулийн багш хөтөлбөрөөр суралцаж байгаа оюутан залууст хүргэх, “Teach for Mongolia”-тай хамтран оюутан залууст чиглэсэн төрөл бүрийн хэлэлцүүлэг, сургалт, өдөрлөгийг зохион байгуулж, мэдээлэл солилцох байдлаар хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

Уулзалтад МУИС-ийн Оюутны хөгжил эрхэлсэн проректор Г.Галбаяр, Оюутны хөгжлийн газрын дарга В.Дашдаваа, Оюутны хөгжлийн төвийн эрхлэгч М.Эрдэнэчимэг, Хөдөлмөр эрхлэлт, карьер хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн А.Ариунзаяа, нөгөө талаас “Teach for Mongolia” НҮТББ-ын Гүйцэтгэх захирал Г.Гантүшиг, Хөтөлбөр хариуцсан менежер Г.Ганцэцэг, Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Э.Уянга нар байлцав.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар