Ажлын байр

МУИС: Сонгон шалгаруулалтад урьж байна

Сонгон шалгаруулалтад урьж байна. /түр/ Ажлын байрны нэр: Эрдэм шинжилгээ инновацийн хэлтэс. Технологи дамжуулах төвийн мэргэжилтэн Гүйцэтгэх...

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

 Ажлын байрны нэр: Оюутны байрны зохион байгуулагч Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Мэргэжил: Багш, Нийгмийн ажилтан, Сэтгэл судлаач Боловсрол:...

МУИС: ДОТООД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МУИС: ДОТООД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. /Түр/ Ажлын байрны нэр: Бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албаны мэргэжилтэн Ажлын байранд тавигдах...

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

№ Ажлын байрны нэр Орон тоо Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага 1 Дотоод аудитор 1 -Бизнесийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага, Нягтлан...

Эрдэм шинжилгээний ажилтны СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

Эрдэм шинжилгээний ажилтны СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА Нийтлэг шаардлага: Магистр ба түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй Мэргэжлийн чиглэлийн...

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ БАГШИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛЬ БАГШИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА Нийтлэг шаардлага: Мэргэжлийн чиглэлээр 8-аас ихгүй жилийн...

МУИС СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

№ Ажлын байрны нэр Орон тоо Ажлын байранд тавигдах тусгай шаардлага 1 Дотоод аудитор 1 -Бизнесийн удирдлага, Санхүүгийн удирдлага, Нягтлан...

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. /Түр/ Ажлын байрны нэр: Биологийн тэнхимд туслах ажилтан Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Биологийн...

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. /Түр/ Ажлын байрны нэр: Математикийн тэнхимд туслах ажилтан Ажлын байранд тавигдах шаардлага: Математикч,...

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

МУИС: СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА. /Түр/ Ажлын байрны нэр: Лаборант /Хүрээлэн буй орчин судлал химийн инженерчлэлийн тэнхим/ Ажлын байранд...