Дүрстэй мэдээ

Хоёр сургуулийн хамтын ажиллагаа

      МУИС, БНХАУ-ын Өвөрмонголын их сургуулийн хооронд хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2 багш 19 оюутан 3 долоо хоногийн хугацаанд Монгол улсад ирж практик болон хээрийн дадлага хийж байна. Дадлагын хугацаанд оюутнууд МУИС-ийн эрдэмтэн ...

МУИС-ийн Экологийн боловсролын төв-Хог задрах хугацаа

МУИС-ийн Экологийн боловсролын төвөөс хүргэж буй Хог задрах хугацааны талаар бэлтгэсэн дараах мэдээллийг хүлээн авна уу.

МУИС бүтцийн өөрчлөлтөөрөө багш, оюутныг дэмжинэ

Монгол Улсын Их Сургуулийн бүтцийн шинэчлэл болон элсэлтийн журмын талаар Сургалт хариуцсан дэд захирал О.Мөнхбат www.news.mn, http://video.news.mn/video/12611.shtml?catid=174  мэдээллийн сайтад ярилцлага өглөө.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар