“UNESCO Science-Engineering Entrepreneurship Bootcamp in Mongolia 2024” эхэллээ

Share Button

UNESCO Science-Engineering Entrepreneurship Bootcamp in Mongolia 2024” эрчим сургалт 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 01-05-ны өдөр зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад их, дээд сургууль сургалтын дөрвөн байгууллага, эрдэм шинжилгээний таван хүрээлэн, шинжлэх ухааны хоёр парк, Нийслэлийн инновац бодлогын газар, хоёр хувийн хэвшил  нийт 14 байгууллагын 40 гаруй судлаач болон их, дээд сургуулийн ахисан түвшний суралцагчид сонгон шалгаруулалтад оролцсон. Үүнээс 30 суралцагч сонгогдож эрчим сургалтанд хамрагдаж байна.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар