Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их сургуулийн докторант Н.Батжаргал нь “Орон нутгийн санхүүгийн бие даасан байдлыг үнэлэх арга зүй” сэдвээр Бизнесийн удирдлагын докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална.

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны дөрөвдүгээр сарын 26-ны өдрийн 14:00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрын 320 тоот өрөөнд болно.

Бизнесийн удирдлагын Докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар