МУИС-ийн Ёс зүйн хороо “МУИС-ийн багш, ажилтан, суралцагчийн ёс зүйн дүрэм”-ээс танилцуулж байна 

Share Button

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар