“Хүн ам, жендер, хөгжлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулав

Share Button

МУИС-ийн Хүн амын сургалт, судалгааны төвийн санаачилгаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Үндэсний Статистикийн Хороо хамтран “Хүн ам, жендер, хөгжлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурлыг өнөөдөр зохион байгууллаа. Арга хэмжээг нээж Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын дэд сайд С.Зулпхар, МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал Д.Заяабаатар, Үндэсний статистикийн хорооны дарга Б.Батдаваа нар үг хэлэв.

МУИС-ийн ШУС-ийн захирал Д.Заяабаатар тус эрдэм шинжилгээний хурлын зорилго, ач холбогдлыг танилцууллаа. Тэрбээр, энэ удаагийн эрдэм шинжилгээний хурал нь МУИС-ийн Хүн ам зүйн сургалт, судалгааны төв болон Монгол Улсын бодлогын яам, газрууд хамтран зохион байгуулж байгааг онцлоод тухайн байгууллагууд үйл ажиллагаандаа эрдэмтэн, судлаачдын судалгааны үр дүнг шууд ашиглах боломж бүрдэж буйг дурдав.

Тус эрдэм шинжилгээний хурал нь Хүн ам, жендэр, хөгжлийн талаарх дэлхий нийтийн болон Монгол Улсын түвшинд анхаарал татсан асуудлууд, тэдгээрийг шинжлэх ухаанч арга зүйгээр илрүүлж, үр дүнг хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд тусгах, тулгарч буй бэрхшээлийг нотолгооноос бүрдсэн арга замаар шийдвэрлэхэд хувь нэмэр оруулахад оршино.

Эрдэм шинжилгээний бага хурлын хүрээнд,
 • “Монгол Улсын хүн амын төрөлтийн шинжилгээ”,
 • “Цар тахлын өмнөх ба дараах өрхийн түвшний хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засгийн эмзэг байдлын шинжилгээ”
 • “Тэтгэврийн босго нас тогтооход хүн ам зүйн хүчин зүйлийг харгалзах нь”
 • “Монгол Улсын хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөн, түүнд нөлөөлөх, татах, түлхэх хүчин зүйлийн газар зүйн судалгаа”
 • “Хот хөдөө: Шилжин ирэгчдийн ахуйн нөхцөлийн доройтол”,
 • “Хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг хүний хөгжлийн хүрээнд эргэцүүлэх нь”,
 • “Монгол Улс: Шилжилт хөдөлгөөний засаглалын шалгуур үзүүлэлтийн судалгаа”,
 • “Ядуурлын олон талт байдлыг судлах арга зүйн асуудал”,
 • “Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт ба тэгш бус байдлын илрэл”
 • “Монгол Улсын эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн 2017 оны судалгааны хоёрдогч мэдээллийн шинжилгээ”,
 • “Жендэрийн хэвшмэл ойлголт ба сурагчдын мэргэжил сонголтыг интерсекшионал үүднээс шинжлэх нь”,
 • “Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээний харьцуулсан судалгаа (БНСУ болон Монгол Улсын жишээн дээр),
 • “Гэр оронгүй иргэдийн гэр оронгүй болсон шалтгаан, тэдгээрийн шинж чанар: Монгол Улс болон олон улсад” зэрэг сэдвээр эрдэмтэн судлаачид илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар