Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

Монгол Улсын Их Сургуулийн докторант SA, RINA нь “Шүүхийн журмаар гэрлэлт цуцлалтаас үүсэх хүүхдийн эрхийг хамгаалах тулгамдсан асуудал, шийдэл” сэдвээр Эрх зүйн докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Эрх зүйн докторын зэрэг хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хурал 2024 оны тавдугаар сарын 24-ний өдрийн 09:00 цагт МУИС-ийн Номын сангийн 402 тоот өрөөнд болно.

ЭРХ ЗҮЙН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛ

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар