Докторын зэрэг хамгаална

Share Button
МУИС-ийн докторант Гэндэн овогтой Мягмарсүрэн нь “Түгээмэл тогтоц бүхий зарим кристалын торын динамикийн шинжилгээ” сэдвээр Физикийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Физикийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2024 оны долдугаар сарын 01-ний өдрийн 10:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот танхимд болно.
Физикийн ухааны докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар