Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх бүртгэлийн заавартай танилцана уу

Share Button

МУИС-ийн бакалаврын өдрийн хөтөлбөрт оюутан элсүүлэх бүртгэлийн заавартай танилцана уу. Элсэлтийн бүртгэл 2024 оны долдугаар сарын 08-ны 12:00 цаг хүртэл burtgel.num.edu.mn/bachelor/ явагдана.

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар