МУИС-ийн “Байгаль-Эх лицей” сургууль нэмэлт элсэлт авна

Share Button

МУИС-ийн “Байгаль-Эх лицей” сургууль Биологи, Газарзүйн гүнзгийрүүлсэн сургалттай 10-р ангиуддаа нэмэлт элсэлт авна. Бүртгэл 8-р сарын 25-27-нд бүртгэнэ.

Бүртгүүлэхэд:

Суурь боловсролын гэрчилгээ

2 хувь цээж зураг

Төрсний гэрчилгээ

Суралцагч өөрийн биеэр байх шаардлагатай. 

Утас: 351966, 350535, 350538, 350537