Оюутнууд ЭМД-ын бичилтээ яаралтай хийлгэнэ үү

Share Button

Оюутан суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалыг “Хүний хөгжил сан”-аас санхүүжүүлэх болсонтой холбогдуулан оюутнуудыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг МУИС Нийгмийн даатгалын байгууллагатай хамтран зохион байгуулж байгаа тул оюутнууд бүрэлдэхүүн сургуулийн Захирлын туслахууд дээрээ ЭМД-ын дэвтрээ хураалган бичилт хийлгэнэ үү.

Оюутанд үйлчлэх төв

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар