АНГЛИ ХЭЛНИЙ УЛСЫН V ОЛИМПИАДЫН УДИРДАМЖИЙГ ХҮРГЭЖ БАЙНА

Share Button

kjgjihnojhnoijmИх дээд сургуулийн оюутнуудын дунд англи хэлний

улсын олимпиад зохион явуулах тухай 

МУИС-ийн ШУС-ийн Хүмүүнлэгийн Ухааны Салбарын Их Британи, Америк судлалын тэнхимээс англи хэлний сургалт явуулдаг төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудын англи хэлний мэргэжлийн, мэргэжлийн бус ангийн оюутнуудын дунд “Монголын Их, Дээд Сургуулиудын Англи хэлний Улсын Олимпиад”-ыг жил бүр зохион байгуулдаг уламжлалтай билээ.

“Монголын Их, Дээд Сургуулиудын Англи хэлний Улсын V Олимпиад ” 2015 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр зохиогдох тул та бүхнийг идэвхтэй оролцохыг урьж байна.

1.1.Олимпиадыг дараах хоёр ангиллаар явуулна.

 • Мэргэжлийн ангийн оюутан (англи хэлээр мэргэшин суралцаж буй)
 • Мэргэжлийн бус ангийн оюутан (англи хэлнээс бусад мэргэжлээр суралцаж буй)

1.2.Шалгалтыг ахисан түвшинд дараах чадвараар авна.

 • Үгийн сан, хэлзүйн чадвар
 • Сонсох чадвар
 • Унших чадвар
 • Бичих чадвар (зөвхөн мэргэжлийн)

1.3.Олимпиадын тов

 • Хугацаа: 2015 оны 3 дугаар сарын 21

Хаана: МУИС, Хичээлийн 2-р байр, 4 давхар, 401 тоот                                                                                                                                         

2. Оролцогчдод тавих шаардлага 

2.1.Олимпиадад төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудад англи хэлийг мэргэжлийн түвшинд судалж байгаа 1-4 ангийн оюутнууд хамрагдах бөгөөд нэг сургуулиас эхний 3 байр эзэлсэн оюутнууд оролцоно.

2.2.Олимпиадад төрийн болон хувийн их, дээд сургуулиудад англи хэлийг мэргэжлийн бус түвшинд судалж байгаа 1-4 ангийн оюутнууд хамрагдах бөгөөд нэг сургуулиас эхний 3 байр эзэлсэн оюутнууд оролцоно.

2.3.Тухайн сургуулийн англи хэлний тэнхим, заах аргын нэгдэл олимпиадын 1-р шатыг өөрийн сургууль дээрээ ахисан түвшинд зохион байгуулах ба шалгарсан оюутны мэдээллийг 2-р шатанд ирүүлнэ. (1-р шатны шалгалтын материалыг холбогдох сургуулийн англи хэлний багш нар зохионо.)

3.Шалгаруулалтын журам, шүүгчдийн бүрэлдэхүүн 

3.1.Олимпиадад оролцогчдын чадварыг шүүгчдийн бүрэлдэхүүн дүгнэнэ.

3.2.Шүүгчдийн бүрэлдэхүүнийг тухайлсан сургууль тус бүрээс томилогдсон багш нарын комисс гарч бүрдүүлнэ. Нэг сургуулиас нэг багш оролцож нийт 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй комисс байгуулна.

3.3.Оролцогчдыг оноогоор шалгаруулна.

4. Шагнал урамшуулал

Мэргэжлийн түвшинScreenshot 2015-03-10 11.14.02Мэргэжлийн бус түвшин

25. Бүртгэл 

5.1.Бүртгэх хугацаа: Сургууль тус бүрээс шалгарсан оюутнуудыг 2015 оны 3 дугаар сарын 16-ны өдрөөс 2015 оны 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 12:00-17:00 цагийн хооронд МУИС, Хичээлийн 2-р байр, 4 давхар, 401 тоот өрөөнд бүртгэнэ. 

5.2.Бүртгүүлэхэд шаардагдах материал:

 • 1-р шатанд шалгарсан болохыг баталсан сургуулийн тодорхойлолт
 • Оюутны үнэмлэх
 • 2 хувь цээж зураг
 • Бүртгэлийн хураамж 2000 төгрөг 

Харилцах утас:  99271015, 99090347, 77307730-2706

Хаяг:  МУИС, Хичээлийн 2-р байр, 4 давхар, 401 тоот

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар