Энтрепренёруудыг их сургуулиар бэлдэнэ

Share Button

NUM BS (3)Дэлхийн улс орнууд өрсөлдөх чадвараа сайжруулах, эдийн засгаа хөгжүүлэх гол арга зам нь энтрепренёршип буюу бие даасан бизнес эрхлэлтийг хөгжүүлэх гэдгийг ойлгож, дэлхий даяар энтрепренёршипыг дэмжих хөдөлгөөнүүд өрнөөд байна. Энтрепренёршипыг төрийн бодлогоор дэмжих, иргэдийн бизнес эрхлэх таатай орчинг бүрдүүлэх, их сургуулиудын энтрепренёршипын сургалт, хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, гарааны бизнесийн санхүүжилтийн механизм, орчин бүрдүүлэх зэргээр ажиллаж, амжилт олж байна.

Харин Монголчууд бид “Оюутолгой”, “Тавантолгой” гэх мэт уул толгодоо “ухаж” мөнгөтэй болох, улс орон хөгжих, хөлжих мэтээр төсөөлдөг болсон. Гэтэл гадаадын улсуудад гарааны компани эрхлэгч залуус шинэ санаагаа бизнес болгож, хэдэн сая, тэрбум доллараар үнэлэгдэх хөрөнгийг бий болгосон мэдээг бид тогтмол сонсох боллоо. 

Өндөр хөгжилтэй улс орнуудад оюутан залуус их сургуульд суралцаж байх үеэсээ гарааны компани байгуулж, бизнес эрхэлж, баялаг бүтээгч болдог. Гэтэл манайд оюутан залуус сургуулиа төгсөөд аль нэг байгууллагад орж ажиллах л сэтгэлгээгээр суралцах нь их байдаг.

Тэгвэл МУИС-ийн Бизнесийн сургууль энэ байдлыг өөрчилж оюутнууддаа энтрепренёрын сэтгэлгээг төлөвшүүлэх, их сургуулиас гарааны бизнес байгуулдаг соёлыг төлөвшүүлэх чиглэлд ихээхэн ач холбогдол өгч, дэмжиж байгаа юм. Тухайлбал 2014 онд тус сургууль нэр бүхий байгууллагуудтай хамтран “МОНГОЛЫН ЭНТРЕПРЕНЁРУУДЫН НЭГДСЭН ЧУУЛГАН 2014”-ыг зохион байгуулсан. Тус сургуульд оюутнуудын “ОЮУТАН-ЭНТРЕПРЕНЁР” клуб ажиллаж, сар бүр нэр хүндтэй энтрепренёруудыг урьж оролцуулдаг “ЭНТРЕПРЕНЁРШИПЫН ТУХАЙ ЯРИЛЦЛАГА” уулзалт явагддаг болсон. Энтрепренёруудыг хөгжүүлэх, гарааны бизнесийг дэмжих дундын оффисыг (co-office) тохижуулж байна.

МУИС-ийн Бизнесийн сургууль нь бизнесийн удирдлагын сургалтын олон жилийн туршлагадаа тулгуурлан залууст энтрепренёрын ур чадвар олгох “БИЗНЕСИЙН ГАРАА” богино хугацааны сургалтыг санал болгож эхэллээ. Тус сургалт 2015 оны 3 сарын 23-нд эхлэх юм.

Уул толгодоо “ухаж” биш, залуусынхаа уураг тархийг “ухаж”, дэлхийд өрсөлдөх бизнесүүдийг хөгжүүлж, Монгол улсынхаа өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлцгээе!

Сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар