2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны хөтөлбөр сонгох хяналтын тоог тогтоолоо

Share Button

jnjhnjnШУС, ХШУИС, Орхон сургуулийн 2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох оюутны хяналтын тоог “2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам”-ын дагуу Бүрэлдэхүүн сургуулийн Хөтөлбөрийн дэд хорооноос  ирсэн саналын дагуу 2015 оны 3 дугаар сарын 9-нд Хөтөлбөрийн ерөнхий хороо дараах байдлаар баталлаа.


“2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн Бакалаврын түвшний оюутны мэргэжлийн хөтөлбөр сонгох журам”-тай энд дарж танилцана уу. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар