“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ- ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ” сэдэвт цуврал ЭШ-ний бага хурлын тов

Share Button

kjgjihnojhnoijm“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛ-ТУЛГАМДСАН АСУУДАЛ” СЭДВЭЭР ЦУВРАЛ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛНА.

     “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН АГУУЛГА, АРГА ТЕХНОЛОГИ, БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ” сэдэвт Эрдэм шинжилгээний бага хурал 2015.05.07-нд,

  “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ-ИННОВАЦИ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал 2015.05.08-нд тус тус болно. 

Хуралд хэлэлцэх илтгэлийн хөтөлбөртэй танилцаж болох бөгөөд сонирхсон асуудлыг soyombo_alt2000@yahoo.com  цахим хаяг болон 96616500 утсаар лавлана уу.

                                                      ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД

БСШУЯ, Дээд Боловсрол Судлалын Монголын Нийгэмлэг, Монголын Их Дээд Сургуулийн Консоциум, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл, Хувийн Их Дээд Сургуулийн Холбоо, ШУТИС, МУИС, МУБИС, Орхон МУИС, Дархан ХААИС 

“ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН АГУУЛГА, АРГА ТЕХНОЛОГ, БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ” сэдэвт Эрдэм шинжилгээний бага хурлаар хэлэлцэх илтгэлүүд: ( 2015-05-07)

1.Онлайн сургалтын агуулга хөгжүүлсэн арга зүйн
боловсруулалт,туршилт, үр дүн

   ШУТИС

2.УУЛ УУРХАЙН САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭСЭН БАЙДАЛД ХИЙСЭН СУДАЛГАА

           МУИС 

3.СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХАД МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙГ ХЭРЭГЛЭХ АСУУДАЛД

          МУИС 

4.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫН ҮНЭЛГЭЭНД СУРГАЛТ УДИРДАХ СИСТЕМИЙН ӨГӨГДЛИЙГ АШИГЛАХ ТУРШИЛТ, СУДАЛГАА

              ШУТИС 

5.MOOC-ыг уламжлалт сургалттай харьцуулсан судалгаа

         МУБИС 

6.АСУУДАЛД СУУРИЛСАН  СУРГАЛТАНД ХАМРАГДСАН

БАГШ НАРЫН СЭТГЭЛ ХАНАМЖИЙН СУДАЛГАА

        АШУҮИС 

7.БАГШИЙН ЦАЛИНГИЙН ӨСӨЛТ БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАРЫГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛОХ НЬ

                  БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН

                  СЭЗДС 

8.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН БУС АНГИД ОРДОГ “БИЕИЙН ТАМИР” ХИЧЭЭЛИЙН АГУУЛГА, АРГА ЗҮЙД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

              МУБИС, БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 

9.CDIO SYLLABUS-Т СУУРИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ  АРГАЗҮЙН  АСУУДАЛ

             АНУ, Өмнөд Дакота мужийн Уул уурхай, Технологийн сургууль 

10.КРЕДИТ СИСТЕМИЙН ТАЛААРХ ОЮУТНУУДЫН ҮНЭЛГЭЭ

              МУИС 

11.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН АГУУЛГАД  ЁСЗҮЙН АГУУЛГЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ

               СЭЗДС 

12.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТАНД  КЕЙС ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАХ НЬ

            ЭРДЭНЭТИЙН ТИС

14.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛД ХАМТАРСАН ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЬ

            ШУТИС МХТС

15.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН БАГШИЙН ҮҮРГИЙН ТАЛААРХ ОЙЛГОЛТ, ХАНДЛАГА

             АШУҮИС, НЭМС

16.МОНГОЛ УЛС ДАХЬ МЭРГЭЖЛИЙН АНГЛИ ХЭЛНИЙ БОДЛОГО, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

               МУБИС, НХУС

17.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШИЙН ХӨГЖИЛ, ТӨЛӨВШЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

                  ШУТИС, ЭХС

19.МОНГОЛЫН ОЮУТАН ЗАЛУУЧУУДЫН БИЕ БЯЛДРЫН ХӨГЖИЛТ, БЭЛТГЭЛЖИЛТИЙН ТҮВШИНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ.

                 Үндэсний БДС

20.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БА СУРГАЛТЫН ЦАГИЙН СУДАЛГАА

                УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИ

21.ЭХ ОРНЫ ИРЭЭДҮЙ БОЛОХ ОЮУТНЫ ТӨЛӨВШЛИЙН АСУУДАЛД БАГШИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ ҮҮРЭГ

                    УБИС

22.СУРГАЛТЫН ТЕХНОЛОГИЙН ШИНЭЧЛЭЛ “INTERSHIP-ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА ТУРШЛАГА, ҮР ДҮН

                      ШУТИС, ҮТС

23.МЕХАНТРОНИК ИНЖЕНЕРИЙН СУРГАЛТАНД CDIO ЗАГВАРЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙГАА БАЙДЛААС

                  ШУТИС, МТС, ҮТС

 24.ИХ СУРГУУЛИЙН ОЮУТНУУДЫН МХХТ-ийн ХЭРЭГЛЭЭНД ХАНДАХ ХАНДЛАГЫГ СУДЛАХ НЬ /ШУТИС-ийн жишээн дээр/

26.БАГШИЙН ҮҮРГИЙГ СУДЛАХ НЬ

(АШУҮИС-ийн багш нарын жишээн дээр) 

    “ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ- ИННОВАЦИ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага  хурлаар хэлэлцэх илтгэлүүд:  (2015-05-08) 

1.СУДЛААЧ ОЮУТНЫГ БЭЛТГЭХЭД ТУЛГАМДАЖ БУЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

                           МУИС 

2.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ИННОВАЦИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА

“Энх орчлон” ДЭЭД СУРГУУЛЬ

3.МОНГОЛ УЛСЫН ЭРДЭМТЭН, СУДЛААЧДЫН БҮТЭЭЛИЙГ ОЛОН УЛСАД ҮНЭЛҮҮЛЭХ БОЛОМЖИЙН СУДАЛГАА

   ШУТИС

4.ОРЧИН ҮЕИЙН НӨХЦӨЛ ДЭХ

БОЛОВСРОЛЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ МАНЛАЙЛЛЫН

НӨЛӨӨЛЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗАРИМ АСУУДАЛД

    МУБИС 

5.ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ АСУУДАЛД

    ШУТИС-МХТС, БХИС-КСТ

6.ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ЧАНАРЫГ ҮНЭЛЭХ АРГАЧЛАЛЫН СУДАЛГАА

         ШУТИС, МХТС        

7.МОНГОЛЫН ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬД ШАТАЛСАН СУРГАЛТЫГ НЭВТРҮҮЛСЭН ТУРШЛАГА, СУРГАМЖ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

         ШУТИС,   

8. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН САНХҮҮГИЙН БАЙДАЛ, ХЭМЖЛИЙН ЗАГВАР

          СЭЗДС 

9.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД

             ТТДС 

10.ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛҮҮЛЭХЭД ТУЛГАРДАГ ЗАРИМ БЭРХШЭЭЛ, ШИЙДВЭРЛЭХ ЗАРИМ АРГА ЗАМ

           ХААИС 

11.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛД

           БСШУЯ 

12.ДАВТАН СУРГАЛТЫН ШИНЭЧЛЭЛ, ЧАНАРЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ОЛОН УЛСЫН ЖИШИГТ ХҮРГЭХ

           ШУТИС, МТС 

13.БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧ ЦААШДЫН ЧИГ ХАНДЛАГА

            МУБИС

14.ХӨТӨЛБӨРИЙН ХОРООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ НЬ 

                  МУИС

15.ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ЭРХЗҮЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛД ХИЙСЭН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

                МУБИС