МУИС-ийн Бизнесийн Сургууль нь оюутны мэдлэг ур чадварын олон улсын хөндлөнгийн үнэлгээгээр тэргүүлж “Үндэсний Шилдэг Сургууль”-аар шалгарлаа

Share Button

dgasfdgafdvgМУИС-ийн Бизнесийн Сургууль нь Олон Улсын Бизнесийн сургууль хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн зөвлөл ACBSP-налбан ёсны түнш, оюутны мэдлэг ур чадварын хөндлөнгийн үнэлгээнийPeregrine байгууллагаас олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн болон нэр дэвшигч Монголын 20 орчим их дээд сургуулиас Оюутны мэдлэг ур чадварын олон улсын хөндлөнгийн үнэлгээгээр тэргүүлж “Үндэсний Шилдэг Сургууль”-аар шалгарлаа. bis-shagnal1

bis-shagnal2

Түүнчилэн Peregrine Academic Service байгууллагаастус байгууллагатайсүүлийн нэг жилийн хугацаанд үр дүнтэй хамтран ажиллаж оюутны мэдлэг ур чадварыг тасралтгүй үнэлэх онлайн шалгалтыг зохион байгуулахад бусад сургуулиудыг манлайлж ажилласан МУИС-ийн Бизнесийн СургуулийнСургалтын Алба болон олон улсын магадлан итгэмжлэл хариуцсан менежер, ахлах багш Ж.Сарантуяад тусгай шагналаа хүртээлээ. 

Шагналыг Peregrine Academic Service-н захирал Олин Оедековен 2015 оны дөрөвдүгээр сарын 27-ны өдөр Блью Скайд болсон их дээд сургуулиудын уулзалтад гардууллаа. 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар