Доктор профессор Ян Зиков ОУХНУС-ийн оюутнуудын ном, сурах бичиг, суралцах материалаар хангах зорилгоор 1000 еврог хандивлав

Share Button

ХБНГУ-ын Шпаерын Төрийн захиргаа судлалын институтын захирал  доктор профессор Ян Зиков МУИС-ийн захирал доктор Р.Бат-Эрдэнэтэй уулзаж өөрийн хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны талаар болон МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуультай хэрэгжүүлж байгаа хамтын ажиллагааны талаар ярилцаж санал солилцлоо.

Түүнчлэн Доктор профессор Ян Зиков МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуулийн оюутнуудын ном, сурах бичиг, суралцах материалаар хангах зорилгоор 1000 еврог хандивлаж дэмжлэг үзүүллээ.

Тэрээр 10 дугаар сарын 20-ны өдөр явагдсан “The NUM Leadership” олон улсын хуралд Director of the German Research Institute for Public Administration, Speyer, Germany –Keynote speaker;  https://news.num.edu.mn/?p=29168 сэдвээр  илтгэгчээр оролцжээ.

IMG_8428 IMG_8442

IMG_8436

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар