Докторын зэрэг хамгаална

Share Button

МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Худалдааны хөтөлбөрийн докторант Даваа овогтой Цэндсүрэнгийн “Гаалийн хяналтын эрсдэлүүд, тэдгээрийг бууруулах зарим арга зам сэдвээр Бизнесийн удирдлагын ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээлийн жинхэнэ хамгаалуулалт 2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн Төв байрны 2-р давхарын 208 тоот Хурлын танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй МУИС-ийн номын санд танилцана уу.

МУИС-ийн Бизнес, менежментийн докторын ажил хамгаалуулах зөвлөл

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар