Хавсрага хөтөлбөрийн журам батлагдлаа

Share Button

 

2016-2017 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд сургалт явуулах хавсрага хөтөлбөр батлагдлаа.  Журамтай эндээс танилцана уу

  Хөтөлбөр Индекс Сургууль
1 Хими 053101 ШУС
2 Биологи 051101 ШУС
3 Биотехнологи 078802 ШУС
4 Экологи 052101 ШУС
5 Биологийн нөөц судлал 052201 ШУС
6 Биохими 051201 ШУС
7 Багш, байгалийн ухааны боловсрол /биологи/ 011402 ШУС
8 Гадаад хэлний орчуулга /бат.сур төл-тэй/ 023101 ШУС
9 Олон улс, орон судлал  /бат.сур төл-тэй/ 022203 ШУС
10 Хэл шинжлэл  /монгол, орос, герман/ 023202 ШУС
11 Сэтгүүл зүй 032101 ШУС
12 Сэтгэл судлал 031301 ШУС
13 Философи 022301 ШУС
14 Шашин судлал 022101 ШУС
15 Антропологи 031403 ШУС
16 Археологи 022202 ШУС
17 Багш, монгол хэл-уран зохиолын боловсрол 011407 ШУС
18 Эдийн засаг 031101 ШУС
19 Олон улсын харилцаа 022204 ОУХНУС
20 Нийтийн удирдлага 041303 ОУХНУС
21 Эрх зүй 042101 ХЗС
22 Нягтлан бодох бүртгэл 041101 БС
23 Санхүү,банк 041201 БС
24 Бизнесийн удирдлага 041301 БС
25 Аялал жуулчлалын менежмент 041304 БС
26 Менежмент 041302 БС
27 Маркетинг 041401 БС
28 Худалдаа 041601 БС

 

Тайлбар: 

“Хавсарга хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх журам”-ын 3.3 заалтын болзол хангасан, дээрх хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлтэй оюутнууд 2016-4-18-ны дотор тухайн хөтөлбөрийг харъяалах бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албанд хандаж ”Хавсарга хөтөлбөрт суралцах хүсэлт”-ийн маягт бөглөнө.

Сургалтын нэгдсэн алба

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар