Поско сангийн тэтгэлэгт тэнцсэн оюутнуудын нэрс

Share Button

POSCO сан Азийн 19 улс орны их дээд сургуулиудын оюутан, залуучуудад тэтгэлэг олгодог  бөгөөд 2004 онд Монгол улсын их сургууль болон  POSCO TJ Park сангийн хооронд Харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулагдаж эдүгээ 11 дэх жилтэй золгож байна.

МУИС-ийн Захирлын тушаалаар батлагдсан ажлын хэсэг 2016 оны 4-р сарын 27-ны өдөр хуралдан 2015-2016 оны хичээлийн жилд  Поско сангийн тэтгэлэгт хүсэлт гаргасан 62 оюутны материалтай танилцаж  дараах 5 оюутныг сонгон шалгарууллаа.

Поско сангийн тэтгэлэгт тэнцсэн оюутнуудын нэрс

  Овог нэр Сургууль Голч оноо Түвшин
П.Номин Олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль 3,8 2
Д.Мөнхтамир Шинжлэх ухааны сургууль, Нийгмийн ухааны салбар 3,7 3
И.Нинжин Шинжлэх ухааны сургууль, Хүмүүнлэгийн  ухааны салбар 3,7 3
Б.Оюунболд Хуульзүйн сургууль 3,7 3
Э.Элбэгжаргал Шинжлэх ухааны сургууль, Нийгмийн ухааны салбар 3,7 3

Оюутны алба