Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдөр хуралдсан хуралдааны шийдвэр

Хуралд захирал Р.Бат-Эрдэнэ, дэд захирал Б.Болдгив, Г.Баярмагнай, О.Мөнхбат, ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл, ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс, МТА-ны дарга А.Баатарбилэг, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Н.Баатарбилэг, Ж.Эрдэнэбулган, Ц.Болормаа, С.Баттулга, мөн Оюутны албаны дарга Б.Алтангэрэл,  Байгаль-Эх лицей ахлах сургуулийн захирал Ч.Батцэцэг нар оролцлоо.

Дэд захирал Ч.Нарантуяа, СНА-ны дарга Ч.Ундрам нар чөлөөтэй байлаа.

Хурал Хичээлийн 1 дүгээр байрны 208 тоот хурлын өрөөнд өглөө 09:10 цагт эхэлж 10:55 цагт дуусав.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

  1. Оюутны байрны журмын төсөл (Дэд захирал О.Мөнхбат)
  2. БЭЛАС-ийн багш нарын аттестатчиллын тайлан, цаашид авах арга хэмжээний санал (Дэд захирал О.Мөнхбат, БЭЛАС-ийн захирал Ч.Батцэцэг)

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. Журмын төсөлд гарсан саналыг тусган, тушаал гарган баталгаажуулах
  2. БЭЛАС-ийн багш нарын аттестатчиллын ажлын хэсгийн тайлан, дүгнэлт, оруулж ирсэн саналыг үндэслэн дараах шийдвэрийг гаргалаа. Үүнд,
  • В, С үнэлэгдсэн багш нарын цалингийн сүлжээг ТҮБД-5 болгох
  • D үнэлгээ авсан багш нарын ур чадварын нэмэгдлийн 20%-ийг хасч, сургуулийн захиргаанаас 6 сарын хугацаатай даалгавар өгч, дахин аттестатчлалд оруулах
  • Мөн БЭЛАС-ийн сургалтын менежерийн ажилд дүгнэлт гаргах болон  санхүүгийн тайлангаа удирдах зөвлөл, нийт эцэг эхчүүдэд тайлагнахыг  БЭЛАС-ийн захирал Ч.Батцэцэгт даалгалаа.
Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар