Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН 2016 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 5-НЫ ӨДӨР ХУРАЛДСАН ХУРАЛДААНЫ ШИЙДВЭР

Хуралд захирал Р.Бат-Эрдэнэ, дэд захирал Б.Болдгив, Г.Баярмагнай, О.Мөнхбат, Ч.Нарантуяа, ЗХШҮА-ны дарга В.Батцэнгэл, ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс, СНА-ны дарга Ч.Ундрам, МТА-ны дарга А.Баатарбилэг, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Н.Баатарбилэг, Ж.Эрдэнэбулган, Ц.Болормаа, нар оролцов.

Хурал Хичээлийн 1 дүгээр байрны 208 тоот хурлын өрөөнд өглөө 09:30 цагт эхэлж 15:40 цагт дуусав.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

  1. Бодлогын судалгааны төв байгуулах тухай (ОУХНУС-ийн багш н.Машбат)
  2. МУИС-ийн захиргааны бүтэц, зохион байгуулалт (ЭЗХБА эрхэлсэн дэд захирал Ч.Нарантуяа)
  3. 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын шинэ багшийн сонгон шалгаруулалтын тайлан (ЗХШҮА)
  4. 2015-2016 оны хичээлийн жилийн багшийн ажлын үнэлгээ/аттестатчиллын тайлан (ЗХШҮА)

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

  1. МУИС-ийн Бодлогын судалгааны төвийг бие даасан, хараат бус судалгааны байгууллага хэлбэрээр байгуулан ажиллуулахыг дэмжив.
  1. МУИС-ийн захиргааны нэгж, ажилтнуудын чиг үүргийг шинэчлэх талаар ажлын хэсгийн дүгнэлт, саналыг дэмжиж, Захиргааны алба, Эрдэм шинжилгээ, инновацийн хэлтэс, Гадаад харилцааны хэлтэс, Мэдээлэл, технологийн алба, Оюутан, төгсгөгчдийн алба, Багшийн хөгжлийн төв, Хөгжил, төлөвлөлтийн хэлтэс, Бүртгэл, санхүүгийн хэлтэс, Хангамж, үйлчилгээний хэлтэс, Номын сангийн ажилтнуудын ажлын байрыг шинэчлэн зохион байгуулах ажлыг эхлүүлэхийг нэгжийн удирдлагуудад, сургалтын алба, төгсөлтийн дараах сургуулийн чиг үүрэгтэй холбогдох асуудлаар багш ажилтны саналыг авч, МУИС-ийн дүрэм, журамд холбогдох өөрчлөлт оруулах төслийг бэлтгэн танилцуулахыг ажлын хэсгийн ахлагч, Эдийн засаг, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн дэд захирал Ч. Нарантуяад даалгав.
  1. 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын шинэ багшийн сонгон шалгаруулсан ажлын дүнг хэлэлцэж, сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн багш нарыг 9 дүгээр сарын 1-нээс дадлагжигч багшаар ажиллуулах, бусад багш нарын мэргэжлийн бэлтгэл, багшлах болон судалгааны ажлын үнэлгээг нарийвчлан гаргаж хэлэлцэхээр шийдвэрлэж, шинээр багшийн ажилд сонгон шалгаруулах ажлын “МУИС-ийн профессор багш ажиллуулах журам”-ын дагуу бүрэн гүйцэд зохион байгуулахыг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал, тэнхмийн эрхлэгч нарт анхааруулав.
  1. 2015-2016 оны хичээлийн жилд багш нарын ажлыг үнэлж аттестатчилсан дүнг хэлэлцээд бага үнэлгээтэй багш нарт ажил сайжруулах тодорхой даалгаврыг хугацаатай өгч дүгнэх, онцгой өндөр амжилт үзүүлсэн багш нарт урамшуулал олгох санал, дүгнэлтээ ирүүлэхийг бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал нарт даалгав.

ЗАХИРГАА, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЛБА

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар