Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

Захиргааны зөвлөлийн  2016.11.04-ний өдрийн хуралдааны шийдвэр

Хурал Захирал Р.Бат-Эрдэнэ, дэд захирал Г.Баярмагнай, Ч.Нарантуяа, О.Мөнхбат, ТДС-ийн захирал Б.Отгонтөгс, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирлууд Б.Баяртогтох, Ц.Болормаа, Ж.Эрдэнэбулган, ахлах эдийн засагч Д.Тунгалаг нар оролцлоо.

Хурал 10 цаг 15 минутад эхэлж 11 цаг 55 минутад дуусав.

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ:

  •             Багшийн цагийн хөлсний үнэлгээг шинэчлэн тогтоох тухай  санал

                                                                            /Дэд захирал Ч.Нарантуяа, ШУС-ийн захирал

                                                                             Б.Баяртогтох, ахлах эдийн засагч Д.Тунгалаг/

ШИЙДВЭР:

   “Багшийн цагийн хөлсний үнэлгээг шинэчлэн тогтоох тухай” тушаалын төсөлд  гишүүдийн гаргасан саналыг тусган захирлын тушаал гарган баталгаажуулах

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар