Оюутнуудын анхааралд

Share Button

МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.12.2. төгсөгчдөд тавих шаардлагын дагуу 4.12.2.3-д Англи хэлний ахисан дунд түвшний болзол хангасан байх, мөн БСШУСайдын 2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/103 дугаар тушаалын дагуу Гамшигаас хамгаалах менежментийн үндэс хичээлийг заавал судалсан байх тул хичээл сонголт хийхдээ анхаарна уу.

Жич: МУИС-ийн Сургалтын журмын 4.12.2.3-д заасны дагуу Англи хэлний ахисан дунд түвшний болзолыг дараах байдлаар хангасан байна. Үүнд:

  • Ахисан дундаас дээш түвшний англи хэлний хичээлийг МУИС дээр амжилттай судалсан бол,
  • TOEFL, IELTS-ийн харгалзах түвшний онооноос дээш оноотой бол,
  • МУИС-ийн гадаад хэлний төвийн шалгалтаар амжилттай дүгнэгдсэн бол /Төвийн шалгалтыг намар, хаврын улиралд СИСИ-р зарлаж зохион байгуулна/