“ХОС” БОЛОН “ХАВСАРГА” МЭРГЭЖЛЭЭХ СУРАЛЦАХ ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

Share Button

2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлаас “Хос” болон “Хавсарга” мэргэжлээр суралцах, МУИС-ийн Сургалтын журамд заасан болзол хангасан оюутны бүртгэл 2017-10-23-наас 2017-10-31 -нийг дуустал СИСИ системээр явагдана.

Сургалтын журмын 3.6.1З заалт: Оюутан суралцаж буй үндсэн мэргэжлийнхээ сургалтын телөвлөгөөн дэх ерөнхий суурь бөлөн мэргэжлийн суурь хичээлийг бүрэн судалж, мэргэжлийн хичээлийн багц цагийн 1/3-ийг амжилттай цуглуулсан, суралцсан хугацааны гөлч дүн 2,6-аас дээш байх шаардлагыг хангасан тохиолдолд хос болон хавсарга мэргэжлээр суралцах хүсэлт гаргаж болно.

СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ГАЗАР

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар