“ЗАЛУУ СУДЛААЧДЫН БАГИЙН ГРАНТ” ТӨСЛИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ХУГАЦАА 2017.12.20-НЫ ӨДӨР ДУУСНА

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2016 оны 3 дугаар сарын 2-ны өдрийн А/52 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан МУИС-ийн судалгааны санхүүжилтийн журмын хүрээнд Эрхэм хүндэт профессор багш Та бүхнийг “Залуу судлаачдын багийн грант” төслийн сонгон шалгаруулалт, судалгааны зардлыг санхүүжүүлэхэд шаардагдах баримт бичгийг бүрдүүлж ирүүлэхийг урьж байна.

Төслийн санал хүлээж авах хугацаа: 2017.11.20- 2017.12.20

Төсөл нь доорх шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

Оролцогчдын шаардлага:

45 хүртэлх насны, 3-аас цөөнгүй залуу судлаачдаас бүрдсэн багт олгох нэг жилийн грантыг салбар дундын хамтарсан судалгааг дэмжих, нээлттэй, дундын ашиглалттай дэд бүтцийг бүрдүүлэх, багийн гишүүдийн судалгааны ажлын туршлага, судалгааны ажлын үр дүнгээр Journal Citation Reports-ын импакт фактор бүхий олон улсын сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх, оюуны өмч бий болгох боломж, цаашид цогц судалгааг тогтмол хийх соёлыг төлөвшүүлэх, баг бүрдэх байдал зэргийг харгалзан олгоно. Монгол хэл шинжлэлтэй холбоотой залуу судлаачдын судалгааны ажлыг онцгойлон дэмжих бодлого баримтална.

Удирдагчийн шаардлага:  Судалгааны багийн ахлагч докторын зэрэгтэй байх бөгөөд гишүүд нь докторын зэргээ хамгаалаагүй байж болно.

Санхүүжилт: Залуу судлаачдын салбар дундын багт олгох грантын хэмжээ 10 сая хүртэл төгрөг байна.

Судалгааны захиалгат сэдэв:

Грантын санхүүжилтийг цалин, ажлын хөлсөнд зарцуулахыг хориглох бөгөөд дараах зүйлд зарцуулахыг зөвшөөрнө. Үүнд:

  • Олон улсын мэргэжлийн сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх,
  • Судалгааны тоног төхөөрөмж, материал, мэргэжлийн ном, сэтгүүл өгүүлэл, программ хангамж худалдан авах,
  • Оюутанд ажлын хөлс, тэтгэлэг олгох (судалгааны ассистант байдлаар удаан хугацаанд тогтвортой ажиллуулахыг илүү дэмжинэ),
  • Лабораторийн болон хээрийн судалгаанд зарцуулах.

Төслийн саналаа 2017 оны 12 дугаар сарын 20-ний өдрийн 18 цаг хүртэл ТӨСЛИЙН ЗАР меню руу орон “Залуу судлаачдын багийн грант  (2017.11.20-2017.12.20 хүртэл санал хүлээж авна)” нэртэй захиалгад бүртгүүлж төслийн саналын карт ашиглан бичиж төслийн системд project.num.edu.mn (төслийн саналын карт хэсэгт) хавсаргана уу.

Залуу судлаачдын салбар дундын багт олгох грантын  дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://project.num.edu.mn/#/Proposal/view/41 холбоосоор авна уу.

СИСТЕМТЭЙ ХОЛБООТОЙ АСУУДЛЫГ ДООРХ ХАЯГААР ТОДРУУЛНА УУ:

Утас: 89009066                      И-мэйл хаяг: mailto:zoljargal@seas.num.edu.mn

Утас: 99241268                      И-мэйл хаяг: project@num.edu.mn

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ИННОВАЦИЙН ХЭЛТЭС

Утас: 1140/1141                     И-мэйл хаяг: project@num.edu.mn

 

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар