МИЦУБИШИ КОРПОРАЦИЙН ОЛОН УЛСЫН ТЭТГЭЛЭГИЙН АНХАН ШАТНЫ ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДҮН ГАРЛАА

Share Button

2017-2018 оны хичээлийн жилийн Мицубиши корпорацийн олон улсын тэтгэлэгт хөтөлбөрт МУИС-ийн ахисан түвшний 5 суралцагч, бакалаврын түвшний 110 суралцагч, нийт 115 суралцагч хүсэлт ирүүлсэн.

МУИС-ийн захирлын 2017-09-20-ны А/289 тоот тушаалаар томилогдсон ажлын хэсэг хуралдаж анхан шатны сонгон шалгаруулалтыг хийсний үндсэн дээр ахисан түвшний 5, бакалаврын 10 суралцагчийг шалгаруулан тэдгээрийн нэрс, бүрдүүлсэн бичиг баримтыг эцсийн шатны сонгон шалгаруулалтад хүргүүлсэн бөгөөд ахисан түвшний 3 суралцагч, бакалаврын түвшний 7 суралцагч, нийт 10 суралцагчийг сонгох юм.

Тэтгэлэг олгогч талаас албан ёсны хариу ирмэгц Та бүхэнд мэдээлэх болно

 Анхан шатны шалгаруулалтад тэнцсэн суралцагчдын нэрс

Нэр Сургууль Хөтөлбөр/түвшин Голч
Ахисан түвшний суралцагчид
1 Д.Өнөрмаа Олон улсын харилцаа нийтийн удирдлагын сургууль доктор 4
2 Э.Байгаль Хуульзүйн сургууль доктор 4
3 Г.Мөнхбаяр Шинжлэх ухааны сургууль доктор 4
4 Н.Жадамба Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль магистр 3.9
5 Ц.Бадамсүрэн Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль магистр 3.5
 Бакалаврын түвшний суралцагчид
1 Д.Энхсүх Бизнесийн сургууль Эдийн засгийн онол-4 3.5
2 Б.Сувд Хуульзүйн сургууль Эрхзүй-5 3.5
3 Л.Амгаланбаатар Хуульзүйн сургууль Эрхзүй-5 3.1
4 А.Эрхэс Шинжлэх ухааны сургууль Сэтгэл судлал-4 3.7
5 Б.Цацрал Шинжлэх ухааны сургууль Сэтгүүлзүй-4 3.7
6 Т.Намуунболор Шинжлэх ухааны сургууль Сэтгүүлзүй-3 3.5
7 Д.Долзодмаа Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль Цөмийн инженерчлэл-3 3.7
8 Л.Жанчив Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль Сэргээгдэх эрчим хүч-2 3.7
9 Ш.Лазина Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль Цаг уур-4 3.6
10 Г.Баасанцэрэн Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженрчлэлийн сургууль Электроник системийн автоматжуулалт-4 3.5

Сонгон шалгаруулалтын үйл явц: Хүсэлт ирүүлсэн суралцагчдын материалыг үнэлэхдээ 100 оноогоор, 8 шалгуураар үнэлсэн. Шалгуур үзүүлэлтийн хувьд тухайн суралцагч суралцаж буй түвшинд хэрхэн суралцаж байгаа байдал, Эрдэм шинжилгээ, хурал, олимпиадад оролцсон байдал, спорт урлаг соёл нийгмийн үйл ажиллагаанд оролцсон байдал, материал бүрдүүлэлт, ар гэрийн боломжийг харгалзан ажлын хэсгийн гишүүн бүр шалгуур үзүүлэлт болгоноор оноо өгч, өөрсдийн үнэлгээг өгсөн.

Гишүүн тус бүрийн оноог нэгтгэн, дундажлан, суралцагч бүрийг оноогоор байр эзлүүлэн анхан шатны шалгаруулалтаар бакалаврын 10, ахисан түвшний 5 суралцагчийг шалгаруулж, материалыг тэтгэлэг олгогч талд хүргүүлсэн.

Оюутны хөгжил, үйлчилгээний газар

Сул хараатай иргэдэд
зориулсан хувилбар
Энгийн хувилбар