Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал боллоо

Share Button

​​​ЗАХИРГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ

Захиргааны зөвлөлийн ээлжит хурал 2017 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр хуралдаж дараах асуудлыг хэлэлцлээ.

Үүнд:
1. МУИС-ийн Завхан сургуулийн өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлууд,
2. Элсэлт, оюутны байртай холбоотой мэдээлэл,
3. БНХАУ-д ажилласан МУИС-ийн бүрэлдэхүүний тайлан,
4. Захиргаа, дотоод хамтын ажиллагаа хариуцсан дэд захирал Ч.Ундрамын БНСУ-д ажилласан ажлын тайлантай гишүүд танилцаж зохих шийдвэрүүдийг гаргав.

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР